Paslaugų teikimo taisyklės

 • Šios MB Foto verslui fotografavimo paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) pateikiant užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.foto-verslui.lt (toliau – „Elektroninė parduotuvė“) nustato Jūsų ir Elektroninėje parduotuvėje teikiamų fotografavimo paslaugų (toliau – „Paslaugos“) užsakymo, apmokėjimo ir vykdymo sąlygas ir tvarką.
 • Užsakovu šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsakantis Paslaugas Elektroninėje parduotuvėje ne vartojimo tikslais (toliau – „Užsakovas“). Elektroninėje parduotuvėje užsakyti Paslaugas gali:
 • 1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės (18 metų), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • 1.2.2. juridiniai asmenys;
 • 1.2.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
 • Paslaugos teikiamos su Užsakovų verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais. Užsakydami Paslaugas Užsakovai patvirtina, kad |Paslaugos užsakomos ne vartojimo tikslais ir supranta, kad šių Paslaugų teikimui netaikomos vartojimo sutartis reglamentuojančios nuostatos. 
 • Jei Užsakovai nori užsakyti Paslaugas vartojimo tikslais, prieš užsakydami Paslaugas jie privalo susisiekti su Elektronine parduotuve šių Taisyklių 8.2 punkte nustatyta tvarka ir susitarti dėl Paslaugų teikimo tiesiogiai su Paslaugų teikėju, sudarant atskirą susitarimą dėl vartojimo tikslais užsakomų Paslaugų patvariojoje laikmenoje.
 •  Paslaugų teikėjas yra MB Foto verslui, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 305706101, registruota buveinė adresu: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Medikiškių g. 7, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +37060419141 (toliau – „Paslaugų teikėjas“). 
 • Paslaugų teikėjas ir Užsakovas toliau kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“.
 • Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Užsakovo ir Paslaugų teikėjo teises ir pareigas, atsakomybę, Paslaugų užsakymo, apmokėjimo už jas, fotonuotraukų pateikimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką.
 • Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Užsakovas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems Paslaugų sandoriams, todėl Užsakovui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno Paslaugų užsakymo metu. Užsakovui užsakant Paslaugas Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 • Užsakovas patvirtina, kad užsakydamas Paslaugas bei vykdydamas šią sutartį Užsakovas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Paslaugų teikėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Užsakovo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
 • Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Užsakovas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Užsakovas, naudodamasis Elektronine parduotuve, bei patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad turi teisę užsakyti Paslaugas Elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Užsakovas nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar su kuria nors šių Taisyklių dalimi, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Užsakovas privalo neteikti Paslaugų užsakymo ir nesudaryti sutarties su Paslaugų teikėju.
 • Elektroninėje parduotuvėje Užsakovas gali teikti Paslaugų užsakymus internetu arba telefono numeriu +37060419141 Internetu Užsakovas gali teikti Paslaugų užsakymus visą parą, 7 dienas per savaitę Elektroninėje parduotuvėje patalpintoje užsakymo formoje. Užsakovas, užsakydamas Paslaugas internetu, atitinkamuose pateikiamuose užsakymo informacijos laukuose turi nurodyti Paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Užsakovo asmens duomenis, reikalingus pasirinktoms Paslaugoms atlikti, apmokėti ir perduoti. Užsakymai telefonu priimami Paslaugų teikėjo darbo valandomis, nebent Paslaugų teikėjas nurodo kitaip.
 • Užsakovas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, gali pasirinkti tokias Paslaugų rūšis:
  • bazines Paslaugas, kurių pagrindu yra suformuojamas bazinis pirkimo krepšelis;
  • bazines Paslaugas kartu su Papildomomis paslaugomis užsakymo laukelyje „papildoma informacija“.
 • Pateikus užsakymą tik bazinėms Paslaugoms tiek internetu, tiek telefonu, Užsakovo nurodytu el. paštu Paslaugų teikėjas išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą patvirtinimą, kad toks Užsakovo užsakymas yra priimtas ir patvirtintas Elektroninėje parduotuvėje. Patvirtinime yra pateikiama URL nuoroda į šias Taisykles, kurią aktyvavus atidaromos šios Taisyklės PDF formatu.
 • Norint pateikti užsakymą internetu papildomoms Paslaugoms prie bazinių Paslaugų, užsakymo formoje laukelyje „Papildoma informacija“ nurodoma, kokias papildomas Paslaugas pageidaujama užsakyti. Pateikus užsakymą papildomoms Paslaugoms prie bazinių Paslaugų, Paslaugų teikėjas paskambina Užsakovo nurodyto telefono numeriu patikslinti papildomų Paslaugų įvykdymo apimtį. Suderinus papildomų Paslaugų įvykdymo apimtį, Užsakovo nurodytu el. paštu Paslaugų teikėjas išsiunčia elektroninį laišką, kuriame nurodomos su Užsakovu patikslintos ir jo užsakytos Papildomos paslaugos, išrašoma išankstinio apmokėjimo sąskaita – faktūra ir pateikiama URL nuoroda į šias Taisykles, kurią aktyvavus atidaromos šios Taisyklės PDF formatu. Užsakovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną privalo pateikti Užsakovo užsakytų papildomų Paslaugų patvirtinimą Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu [email protected] bei apmokėti išankstinio apmokėjimo sąskaitoje – faktūroje nurodytą pinigų sumą. Paslaugų teikėjas vykdo visą užsakymą (t.y. bazines Paslaugas kartu su papildomomis Paslaugomis) tik po to, kai yra gaunamas Užsakovo patvirtinimas bei apmokėjimas šiame punkte nustatytais terminais ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir Paslaugų teikėjui yra pristatomi fotografavimui skirti Daiktai, kurie yra nesugadinti ir tinkamos kokybės fotografavimui. 
 • Užsakant papildomas bazines Paslaugas kartu su papildomomis Paslaugomis telefonu, Užsakovo nurodytu el. paštu Paslaugų teikėjas išsiunčia elektroninį laišką, kuriame nurodomos su Užsakovu suderintos ir jo užsakytos Papildomos paslaugos, išrašoma išankstinio apmokėjimo sąskaita – faktūra ir pateikiama URL nuoroda į šias Taisykles, kurią aktyvavus atidaromos šios Taisyklės PDF formatu. Užsakovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną privalo pateikti Užsakovo užsakytų papildomų Paslaugų patvirtinimą Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu [email protected] bei apmokėti išankstinio apmokėjimo sąskaitoje – faktūroje nurodytą pinigų sumą. Paslaugų teikėjas vykdo visą užsakymą (t.y. bazines Paslaugas kartu su papildomomis Paslaugomis) tik po to, kai yra gaunamas Užsakovo patvirtinimas bei apmokėjimas šiame punkte nustatytais terminais ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir Paslaugų teikėjui yra pristatomi fotografavimui skirti Daiktai, kurie yra nesugadinti ir tinkamos kokybės fotografavimui.
 • Užsakovas gali atsiskaityti už Paslaugas vienu iš Elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų:
  • elektronine bankininkyste (sumokėti galima naudojantis Elektroninėje parduotuvėje nurodytų bankų paslaugomis, taip pat elektroninės pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB paslaugomis);
  • mokėjimo kortelėmis (kreditinėmis ir debetinėmis MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron kortelėmis, turinčiomis saugaus atsiskaitymo internete galimybę, kurią galima aktyvuoti kortelę išdavusiame banke);
  • bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą LT767300010166910468;
  • grynaisiais pinigais ar banko kortele daiktų, kuriuos pageidaujama fotografuoti, pristatymo  Paslaugų teikėjo adresu metu.
 • Užsakovas privalo susipažinti su Pardavėjo viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su Užsakovo asmens duomenų panaudojimo būdais Užsakovas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.
 • Pasirenkant apmokėjimą už bazines Paslaugas per elektroninę bankininkystę ar mokėjimo kortele, fotografavimo paslaugų sutartis tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta, kai Užsakovas išsirenka bazines Paslaugas, suformuoja pirkimo krepšelį (toliau – „Pirkimo krepšelis“), pažymi „sutinku su taisyklėmis“, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ ir apmoka bendrą bazinės Paslaugos kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, ir pinigai yra įskaitomi į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą ir Paslaugų teikėjui yra pristatomi fotografavimui skirti Daiktai, kurie yra nesugadinti ir tinkamos kokybės fotografavimui. 
 • Pasirenkant apmokėjimą už bazines Paslaugas grynaisiais pinigais ar banko kortele daiktų, kuriuos pageidaujama fotografuoti, pristatymo  Paslaugų teikėjo adresu metu, fotografavimo paslaugų sutartis tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta, kai Užsakovas išsirenka bazines Paslaugas, suformuoja Pirkimo krepšelį, pažymi „sutinku su taisyklėmis“, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, sutinka su bendra Paslaugų kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra) ir iš anksto apmoka visą Paslaugų kainą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai įmokama visa Paslaugų kaina (grynais pinigais) arba kai visa Paslaugų kainos suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą (kai mokama banko kortele) ir Paslaugų teikėjui yra pristatomi fotografavimui skirti Daiktai, kurie yra nesugadinti ir tinkamos kokybės fotografavimui. 
 • Pasirenkant apmokėjimą už bazines Paslaugas kartu su Papildomomis paslaugomis per elektroninę bankininkystę ar mokėjimo kortele, fotografavimo paslaugų sutartis tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta, kai Užsakovas išsirenka bazines Paslaugas kartu su Papildomomis paslaugomis, suformuoja Pirkimo krepšelį, pažymi „sutinku su taisyklėmis“, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, pateikia papildomų Paslaugų patvirtinimą Paslaugų teikėjui bei apmoka ir apmoka visą bazinių Paslaugų kartu su Papildomomis paslaugomis kainą Paslaugų tiekėjui, kaip nustatyta šių Taisyklių 2.4 punkte, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra. Visas užsakymas (bazinių Paslaugų kartu su Papildomomis paslaugomis) perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai įmokama visa Paslaugų kaina (grynais pinigais) arba kai visa Paslaugų kainos suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą (kai mokama banko kortele) ir Paslaugų teikėjui yra pristatomi fotografavimui skirti Daiktai, kurie yra nesugadinti ir tinkamos kokybės fotografavimui.
 • Sudarius fotografavimo paslaugų sutartį, užsakyme nurodyta Paslaugų kaina, perdavimo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Užsakovui ir Paslaugų teikėjui ir gali būti keičiamos tik Šalims raštu susitarus.
 • Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Paslaugų teikėjo duomenų bazėje.
 • Užsakovas turi teisę užsakyti ir įsigyti Paslaugas Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Užsakovas gali anuliuoti ar koreguoti Pirkimo krepšelį iki to momento, kol pasirenka ir patvirtina apmokėjimo būdą. 
 • Užsakovas įsipareigoja priimti atliktas Paslaugas ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
 • Užsakovas įsipareigoja patvirtinti kokybiškų nufotografuotų daiktų fotonuotraukų (toliau – „Fotonuotraukos“) atitikimą užsakymo reikalavimams pasibaigus fotosesijai po to, kai Užsakovui bus išsiųstas elektroninis laiškas apie užsakymo įvykdymą, kuriame bus patalpinta ir Fotonuotraukų atsisiuntimo nuoroda, su prašymu patvirtinti Fotonuotraukų atitikimą užsakymo reikalavimams. Jei per 7 (septynias) kalendorines dienas Užsakovas neatsakys į šį elektroninį laišką, bus laikoma, kad Užsakovas patvirtino Fotonuotraukų atitikimą užsakymo reikalavimams. Užsakovui patvirtinus Fotonuotraukų atitikimą užsakymo reikalavimams tai reiškia, kad Užsakovas neturi pretenzijų Paslaugų teikėjui dėl jų kokybės ir neturės ateityje, o Paslaugų teikėjas neturi ir neturės atlikti jokių papildomų veiksmų su Fotonuotraukomis (įskaitant, bet neapsiribojant, perdaryti, retušuoti, keisti ir kt.). 
 • Jei dėl Paslaugų teikėjo kaltės Fotonuotraukos neatitinka užsakymo reikalavimams ir Užsakovas nepatvirtina Fotonuotraukų, Užsakovas privalo nurodyti objektyvias ir pagrįstas priežastis, kurių konkrečiai užsakymo reikalavimų neatitinka Fotonuotraukos, dėl ko jos yra nekokybiškos, priešingu atveju pretenzijos nėra priimamos. Jei Fotonuotraukų kokybės trūkumai yra ištaisyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Užsakovas privalo patvirtinti Fotonuotraukų, kurių kokybės trūkumus ištaisė Paslaugų teikėjas, atitikimą užsakymo reikalavimams. Patvirtinimui taikoma 4.4 punkte nustatytos sąlygos ir tvarka.
 • Užsakovas privalo pristatyti norimus fotografuoti daiktus (toliau – „Daiktai“) Paslaugų teikėjo šiose Taisyklėse nurodytu adresu. Daiktų pristatymo ir grąžinimo išlaidas apmoka Užsakovas. Jei Užsakovas Daiktų neatsiima, Pardavėjas Užsakovui už Daiktus neatlygina. Pardavėjas turi teisę Daiktus utilizuoti. Daiktų utilizavimo išlaidas padengia Užsakovas. 
 • Užsakovas privalo pateikti Paslaugų teikėjui Daiktus švarius, tvarkingus, be defektų ir naudojimo žymių. 
 • Užsakovas sutinka, kad už suteiktas paslaugas Paslaugų teikėjas išrašytų ir siųstų Užsakovui elektroninę PVM sąskaitą – faktūrą jo pateiktu el. pašto adresu. Elektroninės PVM sąskaitos – faktūros išsiuntimo data bus laikoma elektroninės PVM sąskaitos faktūros įteikimo data. Informaciją apie elektroninio pašto adreso pasikeitimą, kuriuo turi būti siunčiamos elektroninės PVM sąskaitos faktūros Užsakovas turi pateikti elektroniniu paštu [email protected] arba raštu, adresu: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Medikiškių g. 7. Užsakovui nepranešus apie pasikeitusį jo elektroninio pašto adresą, elektroninės PVM sąskaitos faktūros bus siunčiamos anksčiau nurodytu elektroniniu paštu ir bus laikoma, kad jos buvo pristatytos. Paslaugų teikėjas taip pat pasilieka sau teisę išsiųsti popierinę PVM sąskaitą faktūrą.
 • Jei Užsakovas bando bet kokiu būdu pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Užsakovo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Paslaugų teikėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis Elektronine parduotuve.
 • Praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo apmokėjimo termino pabaigos Paslaugų teikėjas turi teisę užsakymą anuliuoti, jei Užsakovas 
 1. neatsiima nesumoka už Paslaugas po to, kai pasirenka už Paslaugas atsiskaityti grynaisiais pinigais ar banko kortele pristatydamas daiktus fotografavimui, arba 
 2. Užsakovas nesumoka už Paslaugas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
 • Paslaugų teikėjas suteikti paslaugas per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai sumokama už Paslaugas ir fotografuotini daiktai yra pristatomi Paslaugų teikėjo adresu. Prieiga prie Fotonuotraukų Užsakovui bus suteikiama ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tos datos, kurią Užsakovui bus išsiųstas elektroninis laiškas apie užsakymo įvykdymą su patalpinta Fotonuotraukų atsisiuntimo nuoroda bei prašymu patvirtinti Fotonuotraukų atitikimą užsakymo reikalavimams. Suėjus šiame punkte nustatytam 30 kalendorinių dienų terminui, prieiga prie Fotonuotraukų bus panaikinta ir Fotonuotraukos nebus saugomos, todėl Užsakovas privalo išsaugoti Fotonuotraukas savo įrenginyje per šį terminą, priešingu atveju Paslaugų teikėjas dėl to neprisiima jokios atsakomybės. Jei Užsakovas neišsaugo Fotonuotraukų savo įrenginyje per šiame punkte nustatytą terminą, pinigai už Paslaugą negrąžinami. 
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Užsakovo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
 • Jei pagal šių Taisyklių 4.4 punktą Užsakovo nurodytos priežastys yra objektyvios ir pagrįstos, konkretizuoja užsakyme nurodytus reikalavimus, kurių neatitinka Fotonuotraukos, Paslaugų teikėjas ištaiso nurodytus trūkumus neatlygintinai perfotografuodamas daiktus arba ištaisydamas Fotografijų vaizdą naudojant retušavimą per 7 (septynias) darbo dienas, nebent Šalys susitaria kitaip, ir išsiunčia elektroninį laišką apie trūkumų ištaisymą, kuriame bus patalpinta ir Fotonuotraukų atsisiuntimo nuoroda, su prašymu patvirtinti Fotonuotraukų atitikimą užsakymo reikalavimams. Jei Paslaugų teikėjas 2 (du) kartus perfotografavo daiktą arba retušavo Fotografiją, tačiau trūkumai nėra ištaisyti ir Fotografijos vis tiek neatitinka užsakyme nurodytų reikalavimų, tada Šalys bendradarbiaus, siekdamos rasti abiem Šalims priimtiną sprendimą. Tokio sprendimo rasti nepavykus, Užsakovui grąžinami už Paslaugas sumokėta kaina, o Užsakovas neturi teisės perduoti, naudoti, rodyti ar platinti Fotonuotraukų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, o taip pat neturi teisės perduot Fotonuotraukų jokių kitų asmenų naudojimui, rodymui ar platinimui. Tiek turtinės, tiek neturinės autorių teisės į tokias Fotonuotraukas lieka Paslaugų teikėjui ir Užsakovui yra neperduodamos. 
 • Paslaugų pavadinimas bei užsakymo sąlygos yra nurodytos bazinių Paslaugų užsakymo formoje ir/ar elektroniniuose laiškuose, kuriuose derinamos bazinių Paslaugų kartu su papildomomis Paslaugomis užsakymo sąlygos.
 • Paslaugų teikėjas neatsako už žalą ar nuostolius Daiktams, kuriuos Užsakovas pateikė Paslaugų teikėjui fotografuoti, išskyrus atvejus, kai žala padaroma ar Daiktai sugadinami ir/ar prarandami po to, kai Daiktai buvo perduoti Paslaugų teikėjui ir tai įvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Paslaugų teikėjas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę. 
 • Užsakovas sutinka, kad Paslaugų teikėjas fotografuos Daiktus tokios būklės, kokios jis atkeliavo pas Paslaugų teikėją. Tuo atveju, jei Daiktai pas Paslaugų teikėją patenka tokios būklės, kuri iš esmės yra netinkama fotografavimui ir/ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų, Paslaugų teikėjas taip pat turi teisę grąžinti netinkamus fotografavimui Daiktus Užsakovui arba nepriimti netinkamos kokybės Daiktų, informuojant apie tai Užsakovą. Paslaugų teikėjas taip pat turi teisę be nepagrįsto delsimo susisiekti su Užsakovu telefonu ir/ar elektroniniu paštu, pateikti netinkamų fotografuoti Daiktų fotonuotraukas ir paprašyti naujo Daiktų pavyzdžio, kuris atitiktų Užsakovo gaminio būklę. Jei pateiktame Daikte yra nedideli trūkumai (pvz. nedideli spalvos pakitimai, įdubimai, įlenkimai, įbrėžimai ir kt.), Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra retušuoti vaizdus be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, tačiau neprivalo to daryti. 
 • Paslaugų teikėjas grąžina Daiktus Užsakovui po to, kai Užsakovo užsakymas yra pilnai apmokėtas ir Užsakovas patvirtina Fotonuotraukų atitikimą Užsakovo pateikto užsakymo reikalavimams. Visas Daiktų grąžinimo išlaidas padengia Užsakovas. Paslaugų teikėjas neatsako už Daiktų kokybės pablogėjimą dėl natūralaus nusidėvėjimo darant Fotografijas.
 • Paslaugų kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos, pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) Elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas yra PVM mokėtojas.
 • Užsakymas laikomas įvykdytu po to, kai Užsakovui bus išsiųstas elektroninis laiškas apie užsakymo įvykdymą su patalpinta Fotonuotraukų atsisiuntimo nuoroda ir prašymu patvirtinti Fotonuotraukų atitikimą užsakymo reikalavimams.
 • Nuosavybės teisė, o taip pat šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės į Fotonuotraukas pereina Užsakovui tik nuo to momento, kai Užsakovas patvirtina Fotonuotraukų atitikimą užsakymo reikalavimams šių Taisyklių 4.4 punkte nustatyta tvarka: (1) atgaminti Fotonuotraukas bet kokia forma ir būdu bet kokiu formatu, tiek spalvotą, tiek nespalvotą; (2) išleisti Fotonuotraukas; (3) perdirbti, redaguoti Fotonuotraukas; (5) platinti Fotonuotraukų originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; (6) viešai rodyti Fotonuotraukų originalą ar kopijas; (7) atgaminti, naudoti ir viešai skelbti Fotonuotraukas bet kokia forma (įskatinat, bet neapsiribojant padaryti viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete); (8) panaudoti Fotonuotraukas bet kokioje Užsakovo ūkinėje veikloje, taip pat reklaminėje medžiagoje (įskaitant, bet neapsiribojant, spaudoje, televizijoje, radijuje, internete, plakatuose, informaciniuose lapeliuose, skrajutėse, kataloguose ir kt.). Neturtinės autoriaus teisės lieka Paslaugų teikėjui.
 • Pardavėjas informuoja Užsakovą, naudodamasis užsakyme pateiktu el. pašto adresu, o Užsakovas gali naudotis visomis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis Elektroninės parduotuvės interneto svetainės skyriuje „Kontaktai“.
 • Susižinojimas tarp Šalių gali būti vykdomas Paslaugų teikėjo elektroniniu paštu [email protected] arba raštu, adresu: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Medikiškių g. 7 arba telefonu +37060419141.
 • Užsakovas yra visiškai atsakingas už užsakyme pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Užsakovas užsakyme pateikia netikslius duomenis, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Užsakovo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • Paslaugų teikėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės už tai, kad Daiktai pažeidžia ir/ar gali pažeisti trečiųjų asmenų teisės ir/ar teisėtus interesus, intelektinę nuosavybę ir kt. Taip pat Paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės, jei nustatoma, kad trečioji šalis be Užsakovo sutikimo naudoja, rodo ar skleidžia Fotonuotraukas, į kurias nuosavybės teisė Užsakovui yra perduota šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 
 • Paslaugų teikėjas turi teisę fotografuoti panašius Daiktus kitiems asmenims (įskaitant ir Užsakovo konkurentams), jei jie užsako Paslaugas. Paslaugų teikėjas nenaudos Užsakovo Fotonuotraukų, į kurias nuosavybės teisė Užsakovui yra perduota šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, teikiant Paslaugas kitiems asmenims, ir perfotografuos kitų asmenų Paslaugų teikėjui pateiktus Daiktus teikiant Paslaugas tokiems tretiesiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, kad gaunami iš esmės panašūs vaizdai ir panašios Fotonuotraukos. 
 • Paslaugų teikėjas turi teisę maksimalų Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą autorių teisių galiojimo terminą viso pasaulio teritorijoje naudoti visas Fotonuotraukas savo reklamos ir rinkodaros tikslais, įskaitant visus socialinės žiniasklaidos įrašus.
 • Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad Fotonuotraukose pavaizduoto Daikto įvairūs vaizdiniai parametrai (įskaitant, bet neapsiribojant, dydis, forma, spalva, ir kt.), gali neatitikti realių Daiktų parametrų dėl asmenų naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. 
 • Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 • Paslaugų teikėjas Elektroninėje parduotuvėje savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Paslaugų teikėjas visus pranešimus siunčia Užsakovo užsakyme nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 • Paslaugų teikėjas neatsako, jei Užsakovas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
 • Jei Užsakovas sutinka, kad Paslaugų teikėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų Užsakovo asmens duomenis, pateiktus Paslaugų teikėjui įsigyjant Paslaugas, taip pat sutinka gauti e. naujienas, SMS žinutes, spausdintą medžiagą, skambučius telefonu su pasiūlymais ir straipsniais, jis tai pažymi varnele arba darydamas užsakymą, arba aiškiai pažymėdamas savo sutikimą Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat gauti e. naujienas, SMS žinutes, spausdintą medžiagą, skambučius telefonu su pasiūlymais ir straipsniais Užsakovas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Paslaugų teikėją 14.6 punkte nustatyta tvarka, Paslaugų teikėjas nesiųs Užsakovui e. naujienų ir nenaudos jo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. 
 • Jei užsakydamas Paslaugas Užsakovas pateikė Paslaugų teikėjui savo el. pašto adresą, Paslaugų teikėjas gali jį panaudoti siųsti Užsakovui el. naujienas elektroniniu paštu arba panašius Paslaugų teikėjo produktus ar paslaugas. Užsakymo patvirtinimo laiškuose, taip pat ir kiekviename reklaminiame laiške Pardavėjas suteikia Užsakovui pasirinkimą atsisakyti visų būsimų el. naujienų žinučių prenumeratos.
 • Paslaugų teikėjas negarantuoja rezultatų, kurie gali būti gauti arba negali būti gauti naudojant bet kokias Fotografijas.
 • Bet kuriuo metu Užsakovas gali atšaukti duotą sutikimą gauti naujienlaiškius elektroniniu paštu paspausdamas atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške, arba skambinant telefonu +37060419141, jei norite atsisakyti sutikimo dėl bendravimo SMS žinutėmis, telefonu, spausdinta medžiaga ar elektroniniu paštu.
 • Fotografavimo paslaugų sutartis gali būti nutraukia abipusiu Šalių susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.
 • Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force Majeure aplinkybės), kurios apima:
 1. gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
 2. įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties Šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
 3. Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.